links

Vlaamse Vereniging voor ouders van couveusekinderen vzw

Al meer dan 20 jaar behartigt de VVOC de belangen van couveusekinderen en hun ouders. Op deze website stellen ze graag de doelen en de werking van de vereniging voor.
Daarnaast wensen ze aan ouders, hulpverleners en andere geïnteresseerden informatie te verschaffen over de wereld van couveusekinderen en hun gezin. Hieruit kunnen ouders steun putten en anderen het nodige materiaal vinden om het specifieke van deze situatie beter te begrijpen.

Website: www.vvoc.be

Tevroeggeboren.nl

"Deze website is voor ouders van te vroeg geboren kinderen"

mensen in hun omgeving en anderen die meer willen weten over een vroeggeboorte. Hier staat alle informatie die kan helpen grip te krijgen op de situatie als er ineens en te vroeg een kindje geboren wordt. Betrokken professionals en ouders hebben meegewerkt om de onderwerpen helder te formuleren. Tevroeggeboren.nl geeft een handige tips en links rondom vroeggeboorte. Lees hier over oorzaken, intensive care, voeding, thuiskomst en meer.

Website: www.tevroeggeboren.nl

Intensieve neonatale zorg UZ Antwerpen

Intensieve zorg voor de allerkleinsten

De eenheid intensieve neonatale zorg op verpleegeenheid A5 wordt dikwijls ten onrechte ‘prematurenafdeling’ genoemd. Naast te vroeg geboren kindjes liggen er ook zieke, pasgeboren baby’s.

Website: http://www.uza.be

Afdeling Neontale Intensieve Zorgen

"Zorg voor de pasgeborene"

De afdeling Neonatale Intensieve Zorgen van het AZ St Jan te Brugge is een gespecialiseerde dienst die instaat voor de zorg van zieke pasgeborenen en te vroeg geborenen (prematuren). Het welzijn van ouders en kind staan 24 op 24 uur in het centrum van onze belangstelling.
Het verwijsgebied van onze afdeling Neonatale Intensieve Zorgen omvat grotendeels de West-Vlaamse provincie als gezondheidsregio, met in totaal 1,1 miljoen inwoners en bijna 12000 bevallingen per jaar. Er bestaat een nauw samenwerkingsverband met alle kinderartsen in de ziekenhuizen van onze provincie.

Website: http://www.stlucas.be

Neonatale Intensieve Zorg UZ Gent

Patiëntenzorg

De dienst Neonatale Intensieve Zorg (NIC) vormt samen met de afdeling voor hoogrisicozwangerschappen binnen de dienst Materniteit de functie ‘Regionale Perinatale Zorg’. De gehospitaliseerde pasgeborenen zijn voor een deel afkomstig van de eigen kraaminrichting, vooral van moeders die omwille van een hoogrisicozwangerschap vanuit een andere materniteit werden verwezen. De andere patiëntjes worden na de geboorte naar de NIC-dienst verwezen vanuit verschillende kraamklinieken in Vlaanderen en daarbuiten.
De NIC-dienst staat 24 uur op 24 in voor hun veilig transport met een hiervoor specifiek ingerichte ‘babylance’ die de toepassing van alle intensieve zorgtechnieken al onderweg toelaat. Bij de intensieve verzorging komen vaak geavanceerde behandelingstechnieken te pas zoals voeding langs centrale katheter en kunstmatige beademing.
Dit gaat gepaard met een zo intensief mogelijke ondersteuning van de ouders voor het behoud en de versterking van de banden met hun kind. Geleidelijk wordt hierdoor een zelfstandige verzorging opnieuw mogelijk.
De ouders zijn daarom welkom zonder onderbreking en zij worden zo veel mogelijk actief betrokken bij de verzorging van hun kind. Het ontslag van deze kinderen wordt tijdig voorbereid en besproken met de ouders. De meerderheid keert - in samenspraak met de ouders en de verwijzende kinderarts en/of gynaecoloog - terug naar het ziekenhuis van herkomst eens het stadium van intensieve verzorging voorbij is.

Website: www.neonatologie.UGent.be

Essenz, graphic*webdesign.

We willen gewoon duidelijk zijn, en dat begint bij onze naam. Enerzijds zijn dat websites, digitale nieuwsbrieven, banners en dergelijke. Anderzijds zijn dit logo’s, huisstijlen, kaartjes, uitnodigingen, advertenties en brochures. Maar steeds met oog voor de essentie: uw gebruikers!

Website: http://essenz.be/

Bollieboom no-cliché geboortekaartjes.

Ben je op zoek naar een fris geboortekaartje?

Deze webshop is vanaf 15 augustus '09 open, de collectie met geboortekaartjes groeit wekelijks aan!
Ik omschrijf de kaartjes als zomer, groen, kleurrijk, retro, bloemen, diertjes, bollen, vichy, vectorieel. Kan je je daarin vinden? Bekijk de collectie kaartjes van Bollieboom.

Website: http://www.bollieboom.be/

Kennis centrum prematuren

hand in hand

Er is veel kennis over te vroeg geboren kinderen en er wordt ook veel onderzoek gedaan naar hoe het verder gaat met deze kinderen. Maar deze informatie is lang niet altijd goed bereikbaar: niet voor mensen die zich beroepsmatig met deze kinderen bezig houden en al helemaal niet voor ouders.

Het Kenniscentrum Prematuren is een stichting die vooral de nazorg voor prematuur geboren kinderen wil verbeteren en de resultaten van onderzoek bereikbaar wil maken. Op deze website wordt zoveel mogelijk beschikbare informatie over de vroege geboorte en de gevolgen ervan samengevoegd.

Wat vindt u op deze website?
Het Kenniscentrum Prematuren wil met deze website informatie geven over de gevolgen van vroeggeboorte, en daarmee bijdragen aan de vroegtijdige onderkenning van problemen, en ouders maar zeker ook zorgverleners/crecheleidsters/grootouders/leerkrachten/verpleegkundigen/(huis-)artsen ondersteunen met informatie en advies.

Website: www.kenniscentrumprematuren.nl

Vroeggeboorte.nl

Vroeggeboorte.nl bevat een uitgebreide verzameling van wetenschappelijke en overige informatie over prematuren en couveuse baby's.

Website: www.vroeggeboorte.nl

Alice Fonds

Alice Fonds werd 'geboren' in het Universitair Ziekenhuis in Edegem, maar inmiddels hebben ook sympathisanten van Sint Augustinus in Wilrijk en het Middelheim Ziekenhuis in Antwerpen zich aangesloten. Daar zijn we blij om, want de noden waarvoor het Alice Fonds opkomt, blijven uiteraard niet tot één ziekenhuis beperkt.

Website: http://www.alicefonds.be/wiezijnwe.asp

Nicolas Fonds vzw x

"steunt baby’s met extra zorgen"

In 2003 werd Nicolas omwille van vroeggeboorte opgenomen op de dienst Neonatale Intensieve zorgen van de UZ Leuven. Zijn ouders - onder de indruk van de financiële implicaties die sommige zorgen met zich meebrengen - besloten Nicolas’ geboorterekening te schenken ten voordele van chronisch zieke kinderen. Niet alle kosten van een - vaak langdurig - ziekenhuisverblijf bij vroeggeboorte of ten gevolge van aangeboren afwijkingen,worden door de ziekteverzekering gedekt. Soms kunnen deze kosten dan ook zeer hoog oplopen. Het Nicolas Fonds wil bijstand verlenen aan ouders van kinderen die langdurig op de dienst Neonatale Intensieve Zorgen verbleven en na hun ontslag nog extra zorgen zoals sondevoeding of zuurstoftherapie nodig hebben.

Website: http://www.nicolasfonds.be

Neonatologie UZ Leuven

Je vindt hier informatie over de werking en de organisatie van de dienst neonatologie.
We hopen dat zowel ouders en familieleden die op zoek zijn naar informatie die hier kunnen vinden.
Naast praktische informatie over de dienst zelf komt ook de zorg voor onze pasgeboren en premature patiënten uitgebreid aan bod.

Deze informatie kan niet alleen zinvol zijn voor ouders, maar ook voor studenten en professionele hulpverleners van ons ziekenhuis en andere ziekenhuizen waar we nauw mee samenwerken.
Onze afdeling is dynamisch en actief in verschillende domeinen zowel op medisch als op verpleegkundig gebied. Zo dragen we ouderparticipatie en comfortzorg hoog in het vaandel en staan we ook op wetenschappelijk gebied niet stil. Deze website is dan ook een weerspiegeling van wat er leeft op de dienst neonatologie Leuven.
We hopen dat deze site aan je verwachtingen voldoet.

Website: http://www.uzleuven.be/neonatologie